Jonna Remi Otte Thomsen

Tlf.: 96 350 300

 

 • Jonna R. O. Thomsen er uddannet læge på Aarhus Universitet.
   
 • Hun har arbejdet som praktiserende læge siden 1988. De første 2 år i Norge, derefter 15 år i Hjallerup og fra 2005 i Lægeklinikken i Centrum. 
   
 • Ved siden af arbejdet som praktiserende læge har hun arbejdet med efteruddannelsen af praktiserende læger og med videreuddannelsen af yngre læger til speciallæger i almen medicin. 
   
 • Jonna er tutor for de yngre læger i klinikken.

 

 

Marianne Schneider Holmgaard

Sygeplejerske 

Sygeplejerskerne har mange arbejdsopgaver, bl.a.:

 • Rutinemæssige blodprøver herunder INR-kontroller på patienter under Maravan behandling. 
 • Blodprøver rekvireret af sygehuse, hudlæger og diverse speciallæger. 
 • Kontrol af kroniske pateinter (diabetes, forhøjet blodtryk, astma og KOL). 
 • Børnevaccinationer. 
 • Suturfjernelse (sting) efter operationer. 
 • Sårkontrol - herunder brandsår. 
 • Kostvejledning i forhold til vægttab, forhøjet kolesterol og forhøjet blodsukker.
 • Injektioner af B12 vitamin. 
 • Øreskylning
  Rådgivning og vejledning ved udlands rejsevaccinationer.

 

 

Mette Abildgaard

Sygeplejerske 

 

 

Samantha Yto Larsen

Lægesekretær / Praksismanager

 • Uddannet Lægesekretær på Aalborg Handelskole i December 2009 og Praksismanger via Praktiserende Lægers Organisation i 2019. Samantha  har været ansat i klinikken siden april 2009.
 • Hun er uddannet i Media and Communications fra sit hjemland i Peru, hvor hun ar arbejdet som TV producer og reporter, og har senere arbejdet 4 år i Japan i marketingsafdeling i et Telekommunikationsfirma.
 • Varetager almene sekretær opgaver og hjælper ved behov med blødprøver, og enkelte laboratorieopgaver. Hun er desuden ansvarlig for vores bogholderi. 
 • Hvis nogen af vores udenlandske patienter snakker portugisisk eller spansk er Samantha meget villig til at hjælpe på deres modersporg, hvis det er til fordel for dem.  

 

 

Uddannelseslæger

Uddannelseslæger. Praksis er en uddannelsespraksis, og vi sætter stor pris på den udvikling og dynamik, som dette bidrager med. Der vil, når muligt, være tilknyttet 1-2 uddannelseslæger på forskellige uddannelsestrin fra KBU til fase-3 læger.

 

Om lægeklinikken

Lægeklinikken i Centrum er en relativ ny-etableret praksis beliggende i det historiske Jens Bangs Stenhus i Centrum af Aalborg. Jonna Remi Otte Thomsen (JROT) startede den 1. januar 2005 i 0-praksis i en nyrenoveret lægeenkelejlighed ved siden af Praktiserende læge Svend Hede.

JROT havde tidligere arbejdet to år som kommunelege i Sand på Vestlandet i Norge, 1988-1989 og fra 1. januar 1990 til 31. december 2004 i et 3 mands-kompagniskab i Hjallerup, der ligger 20 km nordøst for Aalborg. I løbet af de første 11 måneder i 2005 var der opbygget en praksis med 1600 patienter. Men der var akut mangel på plads i venteværelset, så derfor indgik JROT en aftale med Svend Hede, som dengang var 74 år, og det resulterede i, at hun overtog hans patienter, ca. 1100 personer, og hans lokaler pr. 1. januar 2006. Derefter fulgte en gennemgående renovering af disse flotte lokaler inkl. tårnet på Nytorv med udsigt til Limfjorden, dog med respekt for det gamle og fredede hus og i august 2006 kunne der holdes reception for alle involverede i projektet samt nye kolleger fra byen.

Pga. af det store patienttal, de gode lokaler og fordi JROT ønskede en kollega, videresolgtes den del af praksis, som havde tilhørt Svend Hede til Stig Irvin Petersen, hvorefter praksis fungerede som samarbejdspraksis frem til 2011, hvor Stig flyttede sin praksis.

Fra 01.04.2012 startede Anette Andersen Vittrup (AVI) i klinikken som derefter fungerede som en kompagniskabspraksis i 4 år. Vi har haft en 3. ansat speciallæge, først Christian Vejlø, der nu har egen praksis i Brønderslev og dernæst Susanne Lottrup.

Pr. 1.4.2016 ophørte Anette A. Vittrup i Lægeklinikken i Centrum.

Jonna Remi Otte Thomsen og Niels Rasmussen er nu de faste speciallæger i Almen Medicin og vi har i ansat Linda Munch og Melissa Hedegaard som vikarer og 2 uddannelseslæger. Flg. læger er i hoveduddannelse mph. at blive praktiserende læger: Mie Ravn, Linda Munch, Signe Møller, Michelle Meudieta, Anntte Hauge Jørgensen og Hewa Yasin.

Faste læger i praksis:
Jonna Remi Otte Thomsen, Cand. med. fra Aarhus Universitet. JROT har arbejdet som Efteruddannelsesvejleder for praktiserende læger i flere år, som Uddannelseskoordinator for Yngre Læger i Nordjylland, senere som Klinisk Lektor i Almen Medicin som led i Videreuddannelsen af læger til Speciallæger i Almen Medicin og som Praksiskonsulent for Sundhed og Kulturforvaltningen i Aalborg Kommune.

JROT har været tutorlæge fra 1993, dvs. har haft vejlederfunktion for hhv. lægestuderende og yngre læger ansat i praksis.

JROT har gennemført den 1-årige Familieterapiuddannelse og den 3-årige psykodynamisketerapeut uddannelse ved Psykiatrien i Nordjylland og hun har i 2014 afsluttet en 2-årig uddannelse som psykoterapeut i kognitiv adfærdsterapi ved psykiatrien i Region Midt.

 

Patienttal og -sammensætning

Der er tilmeldt ca. 4200 patienter, primært grp. 1 patienter, men også enkelte grp. 2 patienter. Patientandelen udgøres for en stor del af kvinder og børn, men efterhånden også en del mænd. Patientgrupperne er typiske for en midtby-praksis med en del studerende og psykisk syge. Med tiden er der dog kommet flere og flere familier, da der fødes børn ”ind i” klinikken.

 

Samarbejdspartnere

I Jens Bangs Stenhus er der foruden vores praksis, en ØNH læge og en psykologklinik. Vi gør brug af hinanden eks. til direkte patientbehandling, til at låne ting samt få nye idéer.

Der ud over samarbejder vi naturligvis med de øvrige speciallæger i byen, eks. ønh-læger, øjenlæger, børnelæger, gynækologer og hudlæger.

Desuden har vi et godt samarbejde med byens Fysioterapeuter og Kiropraktorer. Patienterne bor henholdsvis i Aalborg Kommune (de fleste) og i Brønderslev samt Rebild Kommuner. Ganske få bor andre steder og da kun midlertidigt, idet vi prøver at opretholde 15 km. grænsen, så vidt der er rimeligt og muligt.

Vi har i kommunerne samarbejde med hjemmesygeplejerskerne, hjemmeplejen, socialrådgivere, bostøtter, mentores og de mange, forskellige samarbejdspartnere/kontaktpersoner, kan være en udfordring både for os og for patienterne.

Desuden samarbejder vi med Aalborg kommunes Sundhedscenter i Nordkraft samt de andre kommuners rehabiliteringscentre, hvor Aalborg Kommune giver træning til bl.a KOL, Hjerte-kar patienter, rehabilitering til kræftpatienter, rygpatienter og kostvejledning til overvægtige og andre – se desuden Aalborg Kommunes hjemmeside.

Vi samarbejder med Rehabiliteringscenter for tortur/krigsofre, som kommunens socialrådgivere og vi som praktiserende læger kan henvise til og med Aalborg kommunes Misbrugscenter, hvor patienter med misbrug af såvel stoffer som alkohol kan få hjælp til afvænning og efterbehandling.

 

Uddannelsesprogrammer

http://www.dsam.dk/flx/uddannelse/videreuddannelse_i_almen_medicin/krav_til_tutorpraksis/uddannelsesprogram_for_alle_uddannelseselementer/