Østeraagade 9, 1. th.
9000 Aalborg

Tlf.: 96 35 03 00 -  Fax 96 35 03 01

 

Specielle forhold
Da vi har trapper til klinikken, besøger vi de ældre og de handicappede samt gør brug af mobillaboratoriet, hvis det skønnes nødvendigt.